Large / Battal Ebru Brush

Large / Battal Ebru Brush

$13.00Price

Large / Battal Ebru Brush

 

Traditional ebru brush made from horse hair

 

Length: 33cm